การนำเข้าอุปกรณ์กอล์ฟจากต่างประเทศและการเสียอัตราภาษีนำเข้า

หลายๆ ท่านคงคิดว่าสินค้าที่ทางเราขายอยู่นั้นเป็นของหิ้วอยู่ใช่ไหม ของหิ้วก็คือสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้เสียภาษี เดี๋ยวนี้กรมศุลกากรมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จากต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องสำแดง

ของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 2 หมื่นบาท (ซึ่งมิใช่ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือ เสบียงอาหาร และต้องเป็นของที่ไม่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า)

ส่วนของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 2 หมื่นบาท ของที่นำมาเพื่อทำการค้า ไม่ว่าคุณจะไปหิ้วอะไรมาก็ตามเพื่อมาขายต่อ แม้จะไม่ถึง 2 หมื่น บาท ก็ต้องสำแดงด้วย ถ้าเป็นนาฬิกาจะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 5% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อลงโทษหาก หลีกเลี่ยง การ สำแดง
-โดนปรับ 4 เท่าของมูลค่าของ โดยบวกค่าภาษีและอากรแล้ว
-หรือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ของที่หลีกเลี่ยงการชำระอากรต้องถูกริบเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายศุลกากร

MY7GOLF0001

การนำเข้าอุปกรณ์กอล์ฟจากต่างประเทศจะมีอัตราภาษีอยู่ที่ 10% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยคิดรวมกับค่าขนส่ง การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 40,000 บาท จะมีค่าประกันภัยสินค้าอีก 1% ของมูลค่าทั้งหมด สินค้าจะถูกลงคลังสินค้า ซึ่งหมายความว่าท่านจะต้องทำใบขนสินค้า ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าครั้งเดียวได้ทั้งบุคคลและนิติบุคล

ส่วนอัตราภาษีของถุงกอล์ฟ มีอัตราภาษีอยู่ที่ 20% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยคิดรวมกับค่าขนส่ง โดยปกติค่าส่ง 1 ใบประมาณ 2,500-3,000 บาท โดยทางเครื่องบินจากประเทศญี่ปุ่น

หลายๆ ครั้งที่ลูกค้าสงสัยว่าสินค้าที่ทางเรานำเข้านั้นมาจากไหน หลักฐานเหล่านี้ที่แสดงให้ท่านได้เห็นว่า บริษัทเรามีความจริงใจในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ขายแต่ของแท้เท่านั้น เราอยู่ในธุรกิจกอล์ฟ มา 9 ปี และเมื่อปี 2555 เราได้จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อเริ่มทำธุรกิจ เมื่อยอดขายเริ่มเติบโตขึ้นในปี 2560 เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ขายอุปกรณ์กอล์ฟออนไลน์ โดยที่ไม่มีหน้าร้าน สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ลองคิดในมุมกลับกันถ้าขายของปลอมคงอยู่ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้

นี่คือใบขนสินค้าที่ทำถูกต้องตามพิธีการศุลกากร จุดสังเกตคือประเทศที่กำเนิด ก็คือประเทศที่ผลิตสินค้าเองหรือจ้างประเทศอื่นผลิตให้ ในกรณีที่สินค้าผลิตในประเทศอื่นเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยต้องส่งสินค้าไปยังประเทศที่จ้างวาน เช่น โรงงาน Endo ที่ผลิตเหล็กฟอร์จให้หลายๆ ยี่ห้อ เช่น EPON,Fourteen,Callaway,SuperMan,PRGR สินค้าเหล่านี้ผลิตที่โรงงานแถวลาดกระบัง แล้วถึงส่งออกไปยังประเทศที่จ้างผลิต โดยที่เราไม่สามารถซื้อจากโรงงานได้โดยตรง ซึ่งจะผิดสัญญาจากผู้จ้างวานโดนปรับไม่คุ้ม

ส่วนต่อมาก็คือประเทศต้นทางที่บรรทุก หมายความว่าสินค้าถูกส่งจากประเทศที่ทางเราได้ทำการจัดซื้อ เอกสารเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสินค้าเรามาจากต้นทางที่เป็นของแท้แน่นอน

เอกสารทุกอย่างจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเรามีความจริงใจในการทำธุรกิจ ของปลอมเราต่อต้านมาตลอด การเริ่มธุรกิจจากทำเล่นๆ จนเป็นอาชีพ เราไม่ทำลายมันแน่นอน ถ้าสบายใจแล้วก็เลือกดูสินค้ากันต่อได้เลยครับ

 

Kasemsuk Jarungtreeratana (โปรโจ้ครับ)

Golf Instructor, Professional Golf Association of Thailand
Add Friend