EVNROLL Putter ER1.2 TourBlade A traditional plumber neck flange blade

EVNROLL Putter เป็นพัตต์เตอร์ยี่ห้อใหม่ ที่กำลังเป็นที่นิยมในอเมริกา ออกแบบร่องหน้าพัตต์เตอร์ให้มีร่องที่มีขนาดใหญ่จากตรงกลางหน้าไม้และเรียงขนาดเล็กลงไปทั้งด้านซ้ายและขวา การออกแบบนี้ช่วยให้นักกอล์ฟพัตต์ลูกตรงเข้าหาหลุมง่ายกว่าพัตต์เตอร์ชนิดอื่น โดยปกติแล้วเมื่อพัตต์พลาดจากจุดสวีทสปอร์ตด้านซ้าย,ขวาครึ่งนิ้วจะทำให้เบี่ยงออกไปทางซ้าย,ขวา ห่างหลุม 8 นิ้ว และลูกสั้นกว่า 5% แต่ EVNROLL ลูกก็ยังวิ่งเข้าหาหลุมด้วยฟิลลิ่งที่นุ่มนวลโดยที่ไม่สูญเสียระยะ

น้ำหนักหัวพัตต์เตอร์ที่ความยาว 33” 370 กรัม
น้ำหนักหัวพัตต์เตอร์ที่ความยาว 34” 370 กรัม

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: