Katana Voltio Ninja 880Hi Gold (DR,3W,U4,I6-P,A,S,PT,Golf Bag) 12 ชิ้น

Katana Voltio Ninja 880Hi Gold (DR,3W,U4,I5-P,A,S,PT,Golf Bag) 13 ชิ้น

ในชุดทั้งหมดประกอบด้วย

1.Katana Voltio Ninja 880Hi lolf 10 flex R

2.Katana Voltio Ninja 880Hi Fw3 flex R

3.Katana Voltio Ninja 880Hi U4 flex R

4.Katana Voltio Ninja880Hi Silver Iron 6-Pw,Aw,Sw flex R

5.Odyssey O Works Tour Jailbird Mini Putter 34″

6.Katana Voltio Kabuto Golf Bag

สินค้าเป็นของใหม่ พร้อม Head Cover ครับ

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: