Odyssey Lucky 777 Limited Putter

รุ่น CS หรือ Center shaft เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาเท่าไหร่ มีเท่าไหร่ก็หมดทั้งในและต่างประเทศ

เคยลองแค่ครั้งเดียวถึงกับเพ้อ จะใช้หรือจะสะสมก็ดีงาม ความยาว 34″ พร้อมชุดปรับน้ำหนัก

ได้มาเพียง 3 ชิ้น คาดว่าคงจะหาอีกไม่ได้หลังจากที่ใช้ความพยายามหามาถึง 7 เดือน เหลือ 1 ชิ้นครับ


Add Friend

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: